מידע על המרכז לחקר אינפורמציה קוונטית

תחום האינפורמציה הקוונטית הינו תחום מחקר נרחב הכולל מרכיבים של מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה, כימיה והנדסה. בשנים האחרונות, הרב-תחומיות המובהקת של המחקר בנושא זה מובילה ליצירה של שיתופי פעולה טבעיים החוצים ומטשטשים גבולות בין הדיסציפלינות השונות.

שאלת המחקר המרכזית בתחום מתייחסת ליכולתנו למדוד, לשלוט ולשפר את התכונות של מערכות קוונטיות מורכבות. מחקר זה נמצא בחזית הניסיונית והתיאורטית של המדעים המדויקים מזה מספר שנים, והתוצאות מאוד מעודדות.

מעבר לשאלות הבסיסיות, ישנה מוטיבציה מעשית להשתמש בתהליכי אינפורמציה קוונטית לתקשורת, חישוב וניתוב תהליכים קוונטים כגון ריאקציות כימיות וניבוי תכונות חומרים מורכבים. בירור הפוטנציאל התיאורטי של מערכות קוונטיות ביישומים אלו עדיין נמשך, אבל כבר עכשיו מסתמן שניתן יהיה להשיג שיפורים עצומים על פני מה שנעשה היום בכלים קלאסיים.

באוניברסיטה העברית נוצר, כחלק מתהליך הגיוס הכללי של הפקולטה למדעי הטבע, ריכוז מרשים במיוחד של חוקרים בתחום האינפורמציה הקוונטית. ישנה חלוקה בריאה בין ניסוי ותיאוריה.

אנו מבקשים למסד תהליך זה ולהאיץ אותו בעזרת המרכז. באוניברסיטה ישנו קיבוץ ייחודי של חוקרים מעולים בנושא זה. קבוצה זו כוללת גם חוקרים הנחשבים מובילים עולמיים בתחומם. המרכז ישמש כנקודת מפגש בין החוקרים ויהווה מנוף לגיוס כספים נוסף לטובת פעילות אקדמית חשובה זו.

לפרטים ומידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם פרופ' נדב כץ בטלפון 02-6584133 או באימייל katzn@phys.huji.ac.il

Mailing List Subscription

Subscribe to our mailing list to receive updates of our events, workshops, talks etc. Enter your email address below:

Click here to unsubscribe

Quantum Center Events Calendar
Click here to enlarge
News And Updates
Close